O Szkole Edukacji

W każdym modelu edukacji kluczowy jest nauczyciel. Musi być przygotowany merytoryczne, być dobrym wychowawcą, świadomym wyzwań, jakie przed nim stoją i otwartym na ciągłe doskonalenie się. Dlatego powstały innowacyjne studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski lub matematyka.

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsze studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli, które odbywają się w trybie dziennym, a ich integralną część stanowią zajęcia praktyczne. Program powstał we współpracy z Teachers College Columbia University. Absolwenci po roku nauki w SE otrzymują uprawnienia nauczycielskie.

Pierwsze edycje studiów są bezpłatne.

Więcej o studiach w SE

Poniżej pytania, które nurtują wielu nauczycieli. Odpowiedzi na nie przygotowali wykładowcy Szkoły Edukacji PAFW i UW.