Jak skutecznie uczyć pisania?

09 studenciKiedy proponujemy uczniom pisanie, słyszymy jęk zawodu. Nieważne, czy prosimy o rozprawkę, opis, czy o streszczenie – uczniowie nie chcą i nie lubią pisać. Na egzaminach te zadania wykonują najsłabiej albo w ogóle do nich nie podchodzą.

W Szkole Edukacji uważamy, że pisanie to metoda odkrywania świata. Pisanie kształtuje nas jako ludzi – najpierw młodych, czyli uczniów, potem dorosłych, również nauczycieli. Chcielibyśmy zerwać z popularnym przekonaniem, że pisanie jest wyłącznie zadaniem szkolnym. Uczniowie mają z tym problem, ponieważ teksty szkolne często są oderwane od życia. Na przykład list oficjalny – nauczyciel podkreśla, jaką powinien przyjąć formę: co ma być w nagłówku, jak list zaadresować, jakich używać sformułowań. Podczas gdy ważniejszy jest przecież cel, który mamy osiągnąć za pomocą listu, czyli załatwienie realnego problemu. Kiedy uczniowie tego celu nie widzą, tracą zapał. Nie są w stanie zrozumieć potrzeby pisania. A przecież nawet tym, którzy nie wychodzą poza komputerowy czat, ta umiejętność będzie w życiu niezbędna.

Kurs w Szkole Edukacji zaczynamy od warsztatów pisarskich. Chcemy, aby studenci przypomnieli sobie, jakie to było doświadczenie, kiedy to oni uczyli się formułować myśli na piśmie. Potem projektujemy z nimi proces nauki pisania od nowa. Analizujemy, jak tę umiejętność można rozwijać zgodnie z podstawą programową. Podpowiadamy metody i narzędzia, które pozwolą doprowadzić do sytuacji, gdy uczniowie będą pisali z chęcią. Promujemy przy tym metody wypracowane przez nowojorskie Nauczycielskie Kolegium Uniwersytetu Columbia (Teachers College, Columbia University). Kolegium jest partnerem Szkoły Edukacji, wspólnie wypracowaliśmy wiele modeli pracy z przyszłymi nauczycielami.

Każdy, kto nauczył się pisać, może być autorem. Nawet ci, którzy uważają, że nie mają do tego talentu.

Przedmiot: dydaktyka języka polskiego, warsztat pisarski dla polonistów i dla matematyków