Jak oswoić pracę z klasą?

Po pięciu latach studiów uniwersyteckich świeżo upieczony nauczyciel staje przed klasą. Dopiero to jest jego prawdziwy test zawodowy. Wtedy okazuje się, że znajomość przedmiotu i podstawy pedagogiki w teorii nie wystarczą, żeby z sukcesem uczyć w szkole. Przyznają to pedagodzy z doświadczeniem, powinien o tym wiedzieć każdy kandydat na nauczyciela.

W Szkole Edukacji uważamy, że nauczyciel powinien być jak najlepiej przygotowany do pracy z uczniami przed jej rozpoczęciem. Tak, by nie tracił czasu i nie musiał zdobywać pierwszych szlifów kosztem uczniów i własnych nerwów. Dlatego kładziemy duży nacisk na praktyki szkolne. Mają one w cyklu naszych studiów miejsce szczególne – są ściśle zintegrowane z programem nauczania akademickiego. To, co się dzieje na zajęciach, ma przełożenie na plan praktyk każdego studenta. Zdobyte na zajęciach umiejętności student może od razu przećwiczyć w klasie, z kolei doświadczenia z klasy omawia potem w Szkole Edukacji.

Współpracujemy na stałe z wybranymi szkołami reprezentującymi każdy typ: publicznymi, społecznymi i prywatnymi oraz każdy etap edukacyjny: od podstawówki po liceum. Nazywamy je szkołami praktyk. Nasi studenci w pełnym, rocznym cyklu nauczania odbywają po trzy miesiące praktyk szkolnych na każdym poziomie edukacji. Są obecni w szkole przez cztery dni w tygodniu, w piątym dniu na specjalnym seminarium omawiają swoje doświadczenia.

Blisko współpracujemy z nauczycielami opiekującymi się naszymi studentami w szkołach, w których odbywają się praktyki – nazywamy ich mentorami. Mentorzy znają program Szkoły Edukacji, wspierają naszych studentów w stosowaniu go w praktyce.

Nasi studenci wchodzą w nauczanie we własnym, indywidualnym rytmie. Na początku obserwują uczniów i metody pracy nauczyciela. Na kolejnym etapie pracują w roli nauczyciela wspomagającego, potem prowadzą poszczególne ćwiczenia i fragmenty lekcji. Dopiero kiedy wspólnie z mentorem uznają, że są gotowi – prowadzą całą lekcję.

Tylko po intensywnej praktyce pierwsze dni nauczyciela w szkole nie będą dla niego zaskoczeniem.

Przedmiot: praktyki w szkołach, czyli tzw. szkoły praktyk