Jak nauczyciele mogą współpracować?

Wchodzisz do klasy, zamykasz za sobą drzwi – jesteś tylko ty i twoi uczniowie. Masz więc upragnioną autonomię i samodzielność w pracy. To prawda, zdarzają się też problemy. Niektóre nawet wydają ci się nie do rozwiązania. Na przykład: uczniowie nie chcą czytać lektur, choćbyś stanął na głowie? Albo: ciągle mylą wzór na pole figury z tym na obwód? Chętnie byś kogoś podpytał, co z tym można zrobić, jak poprawić, ale nie ma kogo. W pokoju nauczycielskim każdy jest zajęty swoimi sprawami, panuje raczej duch rywalizacji niż współpracy.

Współpraca w Szkole Edukacji to temat bardzo istotny. Jest ważna z wielu powodów. To umiejętność, którą powinni rozwijać uczniowie, szczególnie wymagana w nowych zawodach, na rynku pracy. Ale współpraca jest potrzebna także nauczycielom. Przekonali się o tym nasi tutorzy, kiedy pojechali na staże do szkół w USA i Wielkiej Brytanii. Zobaczyli tam, jak bardzo w organizowaniu codziennych zajęć może pomóc współdziałanie nauczycieli tej samej czy różnych specjalności. Obserwowali, jak nauczyciele razem pracowali nad rozkładem zajęć na cały rok, nad realizacją poszczególnych tematów, rozwiązywaniem problemów dotyczących pojedynczych lekcji, konkretnych klas czy uczniów. Pomagali sobie nawzajem, nie rywalizowali. Współpraca między nauczycielami w szkole to ważne źródło rozwoju.

Chcielibyśmy, żeby nasi absolwenci wprowadzili do swoich przyszłych szkół taką kulturę. Nazywamy ją kulturą otwartych drzwi. W Szkole Edukacji już tak pracujemy. Żeby tę wartość promować, zostawiamy drzwi do klas otwarte na oścież. Prowadzący zapraszają swoich kolegów do udziału w zajęciach – jako gości albo jako współprowadzących. Przekonaliśmy do takiego modelu także mentorów, czyli opiekunów naszych studentów w szkołach praktyk. Nie było to łatwe, ale stali się jego zwolennikami pomimo, zdawałoby się, utrwalonych przyzwyczajeń.

Dzisiaj nasi mentorzy otwierają swoją klasę przed studentami. Ci z kolei dzielą się między sobą doświadczeniem, opisując je w portfolio, do którego każdy może zajrzeć. Dodatkowo na praktyki studenci są kierowani w parach – co już zakłada możliwość współpracy między nimi.

Największy postęp zawodowy robimy dzięki współpracy z innymi. W Szkole Edukacji pokażemy, jak nauczyciele mogą się nawzajem wspierać.

Przedmioty: przywództwo edukacyjne, sztuka nauczania