Jak budować dobre relacje z uczniami?

„Nie będę się uczył i co mi pani zrobi?”. Każdy nauczyciel, nie tylko świeżo upieczony, może to usłyszeć od swoich uczniów. Natknie się też na wiele innych barier: związanych z dorastaniem, przemocą rówieśniczą, agresją. Niestety, początkujący nauczyciel wkracza do szkoły wyposażony głównie w teorie dotyczące wychowania. A przed nim 25-osobowa, żywa klasa – dzieci z różnymi możliwościami, talentami, upodobaniami i przyzwyczajeniami. Z różnymi systemami wartości. Do każdego trzeba dotrzeć. Pytanie: jak?

W Szkole Edukacji jesteśmy przekonani, że każdy nauczyciel jest wychowawcą. Niezależnie od tego, czy uczy polskiego czy matematyki i nieważne, czy pełni funkcję wychowawcy klasy. Nauczyciel nie idzie do szkoły wyłącznie w roli eksperta w swojej dziedzinie, mimo że właśnie do takiej roli przygotowuje go tradycyjne kształcenie akademickie. Powinien być przede wszystkim wychowawcą oraz ekspertem od tego, jak można się skutecznie uczyć.  Ponadto skuteczne wychowanie będzie możliwe tylko przy współdziałaniu całej nauczycielskiej ekipy pracującej z konkretnym uczniem, z daną klasą.

Studenci często proszą o gotowe recepty – sposoby na ucznia. Jednak nie ma prostych schematów postępowania. Nasi wykładowcy dzielą się swoimi doświadczeniami, uczą też, że najważniejsze jest to, żeby poznać swoich uczniów i zadbać o dobre relacje z nimi. Cokolwiek robi wychowawca, ma wpływ na dziecko tylko wówczas, gdy wcześniej stał się dla niego kimś znaczącym. Pokażemy Wam, jak takie relacje budować.

W Szkole Edukacji analizujemy sytuacje, które zdarzają się każdego dnia naszym studentom podczas praktyk szkolnych. Omawiamy je, szukamy wspólnie rozwiązań, aby je potem przećwiczyć podczas kolejnych szkolnych zajęć z uczniami. Pracujemy warsztatowo; zdobywana u nas wiedza łączy teorię z praktyką.

Nie każdy nauczyciel potrafi budować dobre relacje z uczniem. Ale każdy może się tego nauczyć.

Przedmioty: nauczyciel jako wychowawca, geografia społeczna szkoły