Jak nauczyć matematyki?

OLYMPUS DIGITAL CAMERALęk uczniów przed matematyką – oto wyzwanie, przed którym staje każdy nauczyciel tego przedmiotu. Powszechnie uważa się matematykę za przedmiot trudny. Często wręcz zbyt trudny, żeby się nim interesować. Uczniowie często uciekają w schematyczne myślenie, ograniczają się do stosowania odpowiednich wzorów w określonym rodzaju zadań. Nie chcą też szukać własnych rozwiązań. A przecież z natury są ciekawscy i lubią wyzwania!

W Szkole Edukacji uważamy, że u każdego ucznia trzeba i można rozwijać matematyczne umiejętności. Wiemy, że jest to ważne dla ogólnego rozwoju człowieka – wspiera samodzielne myślenie, wytrwałość w poszukiwaniu odpowiedzi, rozwiązywanie problemów. O ile nauczanie matematyki nie ogranicza się do mechanicznego stosowania wzorów.

Niestety tego, co się liczy w matematyce szkolnej, nie ma w programach matematyki uniwersyteckiej. Studenci dawno mają opanowane tematy takie jak ułamki i liczby ujemne. A to właśnie z nimi ich przyszli uczniowie będą mieli największe problemy. Jak świeżo upieczony nauczyciel ma wprowadzić ułamki, żeby każde dziecko w klasie je zrozumiało? To jest wyzwanie, wobec którego stajemy w Szkole Edukacji.

Pracujemy z zadaniami, ale przede wszystkim z autentycznymi rozwiązaniami uczniów. Żeby zrozumieć: jak myślą dzieci, jakie popełniają błędy, jak podchodzą do matematycznej abstrakcji. Z naszymi studentami rozwiązujemy zadania, które będą stawiali przed swoimi uczniami. Po to, aby poznali różnorodne sposoby podejścia do problemu i pozwolili na to również dzieciom.

Wypracowane metody studenci ćwiczą potem na lekcjach podczas praktyk w szkołach, a na zajęciach w Szkole Edukacji na bieżąco omawiają postępy – swoje oraz swoich uczniów. Proponujemy metody nauczania matematyki z różnych kręgów kulturowych – pokazujemy, w jaki sposób matematyki uczy się w takich krajach jak Finlandia, Chiny czy Japonia. Nie po to, aby kopiować te rozwiązania, ale by zwiększyć wachlarz dydaktycznych możliwości naszych studentów.

Każdego ucznia można nauczyć matematyki tak, żeby się jej nie bał i żeby ją polubił. Nawet tych, którzy swoje pasje ulokowali w innych przedmiotach.

Przedmioty: dydaktyka matematyki, sztuka nauczania dla matematyków