Jak dotrzeć do każdego w klasie?

Każda nauczycielka i nauczyciel stają przed wyzwaniem, na kim w klasie skupić uwagę. Zająć się zdolnymi uczniami, którzy być może zostaną laureatami olimpiad przedmiotowych  Podciągnąć najsłabszych i tu odnieść sukces? A może pracować z tymi, którzy się nie wyróżniają? Jest też kwestia uczniów nadpobudliwych, niedostosowanych albo po prostu niezdyscyplinowanych.

W Szkole Edukacji traktujemy te kwestie nadzwyczaj poważnie. Zakładamy, że podstawowym zadaniem nauczycieli jest dotarcie do każdego dziecka. Bez wyjątku. Rozumiemy, jak dużym jest to wyzwaniem. Nauczyciele pracują przecież w 20- albo 30-osobowych klasach, a mają do dyspozycji zaledwie 45-minutowe lekcje.

Nie jest łatwo sprostać temu wyzwaniu nie tylko z powodu presji na wynik ze strony pracodawcy i społeczeństwa, ale też ze względu na słabości warsztatu nauczycielskiego. Na to drugie akurat mamy wpływ. Naszym studentom proponujemy takie metody pracy, aby mimo zewnętrznych ograniczeń mogli „uruchomić” podczas lekcji wszystkich uczniów. Nieważne, czy to będzie interpretacja wiersza, rozbiór zdania czy ułamki. Chodzi o to, żeby każdy uczeń rzeczywiście uczył się podczas lekcji: zrealizował przeznaczone dla niego zadanie – poczuł, że to, co robi, jest istotne. Aby to się udało, nauczyciele powinni poznać każde dziecko i jego możliwości. Nie tylko ze względów wychowawczych, ale też po to, aby sensownie przydzielać zadania.

W każdym tygodniu po serii czterodniowych praktyk szkolnych prowadzimy z naszymi studentami seminarium integrujące. To trzygodzinne zajęcia poświęcone w całości warsztatowi nauczycielskiemu. Studenci omawiają najważniejsze wydarzenia ze szkolnych praktyk z danego tygodnia. Poznają również konkretne zagadnienia metodyczne, np. techniki obserwacyjne, za pomocą których można szybko i skutecznie rozpoznać możliwości, pasje i zaangażowanie uczniów. Seminaria prowadzą indywidualni opiekunowie studentów – nazywamy ich tutorami. Niezależnie od tych zajęć tutorzy spotykają się ze swoimi podopiecznymi raz na dwa tygodnie, aby omówić plan ich rozwoju w Szkole Edukacji.

Szkoła ma być miejscem rozwoju dla każdego ucznia, nie tylko tych szczególnie zdolnych. Nauczyciele powinni pracować z każdym, bez wyjątku, dzieckiem w klasie.

Przedmioty, na których nauczymy Cię, jak uczyć każde dziecko w klasie: seminarium integrujące, rozwój a edukacja