Kontakt

Fundacja Dobrej Edukacji
ul. Królowej Marysieńki 48
02-954 Warszawa
22 55 43 789
fde@fde.org.pl
www.fde.org.pl
NIP 9512374530 | Regon 146982984

Adres do korespondencji:
Fundacja Dobrej Edukacji
ul. Banacha 2c
02-097 Warszawa
22 55 43 790
fde@fde.org.pl
www.fde.org.pl