PROJEKTY FUNDACJI DOBREJ EDUKACJI

  • Szkoła dla Innowatora
  • Український вчитель в Польщі. Безкоштовна дидактична конференція
  • Konferencja „Koła Edukacji 2022”
  • Dialog nansenowski w szkole
  • Konferencja naukowa pt. „Rola badań edukacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli”