Jak uczyć pracy z informacją i tekstem?

Polscy uczniowie mają kłopot ze zrozumieniem czytanego tekstu – potwierdzają to wyniki różnych egzaminów i badań kompetencji. Słabo sobie radzą z wyszukiwaniem najważniejszych fragmentów, wielu nie jest w stanie świadomie wykorzystać zawartych w tekstach informacji. Uczniowie mają kłopot z podjęciem decyzji o tym, która z dwóch przytoczonych opinii jest stanowiskiem „za”, a która „przeciw”. A przecież na co dzień internet podrzuca im komunikaty, które nie są weryfikowane, a o ich obecności w sieci przesądza popularność. W natłoku treści ginie prawda. Uczniowie muszą wiedzieć, jak odróżnić neutralne informacje od opinii czy perswazji.

W Szkole Edukacji kładziemy nacisk na nową rolę nauczyciela, przed którym stoją wyzwania inne niż w czasach sprzed internetu. Nauczyciel nie jest już głównym źródłem wiedzy. Powinien być przewodnikiem uczniów w globalnym gąszczu informacji. Tym bardziej że w duchu podstawy programowej absolwent polskiej szkoły powinien być „świadomym odbiorcą tekstów”. Nie tylko tych literackich, ale przede wszystkim informacyjnych, argumentacyjnych i popularnonaukowych. Odpowiedzialność za to ponosi zwłaszcza polonista.

Wiemy, jaką to sprawia trudność nauczycielom. Naszym studentom proponujemy pracę na testach egzaminacyjnych polskich uczniów. Uczymy diagnozować ich problemy, rozpoznawać je w sposobie rozwiązywania zadań. Uczymy również rozpoznawać stopień trudności tekstów wybieranych do ćwiczeń z uczniami. Proponujemy metodę close reading wykorzystywaną w polskiej praktyce częściej do interpretacji poezji. W Szkole Edukacji pokazujemy, że można ją stosować również z dużym powodzeniem do odczytywania tekstów popularnonaukowych oraz informacyjnych.

Polonista przygotowuje ucznia nie tylko do rozumienia prozy i poezji, ale także do odbierania informacji, weryfikowania ich i odróżniania od reklam i opinii.

Przedmiot: dydaktyka literatury i języka polskiego, sztuka nauczania dla polonistów