Rada Fundacji

Jerzy Koźmiński       – Przewodniczący Rady Fundacji Dobrej Edukacji

Rafał Kramza             – Członek Rady Fundacji Dobrej Edukacji

Igor Ostrowski          – Członek Rady Fundacji Dobrej Edukacji