Rada Fundacji

Jerzy Koźmiński       – Przewodniczący Rady Fundacji Dobrej Edukacji

Katarzyna Czayka-Chełmińska           – Członkini Rady Fundacji Dobrej Edukacji

Jerzy Wiśniewski         – Członek Rady Fundacji Dobrej Edukacji