Zarząd i pracownicy

Magdalena Radwan-Röhrenschef – Prezes Zarządu

Katarzyna Znaniecka-Vogt – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju

Grzegorz Borczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Gabriela Bakunowicz– pracownik biura fundacji

Magdalena Jurewicz – pracownik biura fundacji

Marcin Sieradzki – pracownik biura fundacji

Małgorzata Siłka– pracownik biura fundacji

Marta Wąsowska – pracownik biura fundacji