W Szkole Edukacji od 13 do 15 marca gościli „nauczyciele nauczycieli” z Wydziału Edukacji Maynooth University w Irlandii. Była to druga wizyta studyjna w ramach wspólnie realizowanego przedsięwzięcia: projekt Erasmus+ „Efektywne strategie edukacyjne”. Celem projektu jest poznawanie się naszych instytucji i programów, szukanie podobnych wyzwań wobec szkoły i nauczycieli w Polsce i Irlandii oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktycznych rozwiązań kształcenia nauczycieli.

Projekt Erasmus+. Irlandczycy poznają polską edukację

Odwiedziło nas troje wykładowców z MU DE: Majella Dempsey, specjalistka od programów edukacyjnych, z wykształcenia biolożka, Thomas Delahunty, psycholog zajmujący się filozofią edukacji, a zwłaszcza teorią krytyczną oraz matematyk Diarmaid Hyland. Majella Dempsey uczestniczyła w pracach nad nową irlandzką podstawą programową.

Z polskiej strony, poza ekspertami Szkoły Edukacji, towarzyszyli nam pan Jerzy Wiśniewski, członek Rady Fundacji Dobrej Edukacji, która prowadzi Szkołę Edukacji, uczestnik i analityk wielu polskich reform oświatowych oraz pani Barbara Łochowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach wizyty studyjnej goście odwiedzili także CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie, które od lat współpracuje ze Szkołą Edukacji jako szkoła praktyk. Wzięli także udział w warsztatach z Myślącej Klasy – innowacyjnej metody zaprojektowanej przez kanadyjskiego eksperta edukacji matematycznej Petera Liljedahla.

Irlandzki system na Kołach Edukacji 2024

Temat podstaw programowych będziemy wspólnie z ekspertami z Irlandii dalej eksplorować w czasie panelu na konferencji Koła Edukacji, która odbędzie się w naszej siedzibie w Warszawie 12 kwietnia.

Polsko-irlandzki projekt „Efektywne strategie edukacyjne” potrwa do końca maja 2024 r. Zostanie zakończony raportem opisującym doświadczenia obu instytucji partnerskich. Kolejnym wspólnym krokiem będzie wniosek w konkursie Akademie Nauczycielskie Erasmus+.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.