Największą wartością konferencji Szkoły Edukacji PAFW i UW są bez wątpienia warsztaty przedmiotowe, skrojone na potrzeby nauczycieli konkretnych dyscyplin: języka polskiego, historii i wos, biologii oraz matematyki. Na uczestników konferencji Koła Edukacji 2024 czekają także zajęcia interdyscyplinarne, które pokażą, jak radzić sobie z konkretnymi wyzwaniami wychowawczymi. 

Koła Edukacji 2024: program konferencji 12.04

W pierwszej sesji warsztatowej nauczyciele, edukatorzy i studenci jak zwykle podzielą się na 4 grupy i będą pracować w ramach swoich specjalizacji. Tegoroczna konferencja będzie między innymi okazją do wyjątkowej “premiery” – metody Myślącej klasy opracowanej przez nas zespół specjalnie na potrzeby historyków. 

10:15-11:00 – Rejestracja

11:00-11:45 – Wykład inauguracyjny: Karolina Lewestam – Nauczyciel a Wielki Wybuch

11:45-12:00 – Przerwa kawowa

12:00-14:00 – 1. Sesja warsztatowa: warsztaty przedmiotowe

  • Język polski: Jak czytać krytycznie? Krytyczne myślenie na lekcjach języka polskiego (brak miejsc)
  • Matematyka: Eksperymenty na lekcjach matematyki (brak miejsc)
  • Historia i WOS: Myśląca klasa na lekcjach historii (brak miejsc)
  • Biologia z przyrodą: Akwarium w pracowni biologicznej (brak miejsc)

14:00-14:45 – Przerwa obiadowa

14:45-16:15 – 2. Sesja warsztatowa: warsztaty psychologiczno-wychowawcze

  • Klimat szkoły, czyli o codzienności która sprzyja uczeniu (brak miejsc)
  • Jak ominąć pułapki w komunikacji z rodzicami? (brak miejsc)
  • Jak uczynić życie naszych uczniów trudniejszym? (brak miejsc)

15:00-16:00 – Webinarium: Reforma edukacyjna w Irlandii (zapisy przy rejestracji) – we współpracy z Uniwersytetem Maynooth

16:30 – ZAKOŃCZENIE

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Nauczyciel a Wielki Wybuch (Karolina Lewestam, filozofka, pisarka, publicystka i wykładowczyni akademicka. Autorka esejów i książek dla dzieci)

Żyjemy w czasie, w którym nauczyciel traci na znaczeniu. Bo gdy cała wiedza świata znajduje się w internecie, kim w ogóle staje się dla nas ta osoba spod tablicy? A przecież pozycja nauczycielska jest wciąż pełna mocy i jest to moc magiczna, unikalna, dzięki której powstają zupełnie nowe światy.

SESJA 1:  WARSZTATY PRZEDMIOTOWE

Biologia: Akwarium w pracowni biologicznej (prowadzący: Jan Goldstein)

Akwarium najczęściej nie jest pomocą dydaktyczną, a jedynie ozdobą pracowni biologicznej i przykrym obowiązkiem dla uczniów-dyżurnych. Jak to zrobić, żeby akwarium służyło nauczycielowi, a nie nauczyciel służył akwarium? Zapraszamy na warsztat pracy z dzikim akwarium w pracowni biologicznej. 

Matematyka: Eksperymenty na lekcjach matematyki (prowadzący: Marcin Karpiński)

Aby uczniowie i  uczennice zrozumieli jakąkolwiek własność matematyczną, muszą ją po swojemu „zobaczyć”. W trakcie tego warsztatu wykonamy wspólnie kilka takich doświadczeń, które mogą to im umożliwić. Takie eksperymentowanie jest też sposobem, by uczniów i uczennice zaciekawić, skłonić do odkrywania i uzasadniania własności matematycznych. 

Jak czytać krytycznie? Krytyczne myślenie na lekcjach języka polskiego (prowadząca: dr Kinga Białek)

Podczas warsztatów zajmiemy się interpretacją  tekstu literackiego i zapoznamy się z metodą Krytycznego Czytania ze Szkołą Edukacji. Sprawdzimy, w jaki sposób na lekcji języka polskiego zaprosić uczniów i uczennice do pogłębionej dyskusji o tekście oraz uruchomić krytyczne myślenie.

Historia: Myśląca klasa na lekcjach historii (prowadzący: dr Sebastian Rajewicz)

Myśląca Klasa to metoda stworzona przez kanadyjskiego badacza z Uniwersytetu w Vancouver, dr. Petera Liljedahla. Dowiódł on, że zaledwie kilkanaście drobnych zmian w sposobie prowadzenia lekcji może w rewolucyjny sposób zmienić klasową rzeczywistość i pobudzić aktywność uczniów.  Dydaktycy Szkoły Edukacji opracowali tę metodę na potrzeby lekcji historii i wos. 

SESJA 2: WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-WYCHOWAWCZE

 Klimat szkoły, czyli o codzienności, która sprzyja uczeniu (prowadzący: Tomasz Kuźmicz)

W szkole, jak w życiu – czasem słońce, czasem deszcz. Jak sprawić, by dobrych momentów była jak najwięcej i by atmosfera panująca w naszej klasie pozytywnie wpływała na proces edukacyjny? Psycholog Szkoły Edukacji pokaże, jak świadomie kształtować drobne momenty szkolnej codzienności.

Jak ominąć pułapki w komunikacji z rodzicami? (prowadząca: Grażyna Sekulska-Gładysz)

Podczas warsztatów przyjrzymy się przykładom korespondencji między nauczycielami i rodzicami. Zastanowimy się, jak komunikacja między dorosłymi może wspierać (lub utrudniać) budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Wypróbujemy także narzędzia przydatne rodzicom i nauczycielom.

Jak uczynić życie naszych uczniów trudniejszym? (prowadzące: Magdalena Jurewicz, Magdalena Swat-Pawlicka)

Na warsztatach porozmawiamy o trzech Wielkich Nieprawdach (G. Lukianoff, J.Haidt: Rozpieszczony umysł) i o tym, w jaki sposób wpływają one na edukację. Wszystko to w kontekście metod i technik pracy nauczycielskiej – jak pracować z uczniami, aby przygotować ich do świata pełnego wyzwań?

Webinarium: Reforma Edukacyjna w Irlandii (moderatorka: dr Kinga Białek)

Podczas spotkania z przedstawicielami Szkoły Edukacji Uniwersytetu Maynooth uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z założeniami reformy edukacji wprowadzonej w Republice Irlandii. System edukacji w Irlandii jest inspiracją także dla polskiej debaty. Goście opowiedzą o działalności szkół i ośrodków wsparcia, a także o sposobach kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Koła Edukacji 2024: udział i zapisy

Doroczna konferencja Szkoły Edukacji to wydarzenie skierowane do nauczycieli, edukatorów, a także studentów, którzy chcieliby związać przyszłość z pracą dydaktyczną. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy odbywają się przez poniższy formularz. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Konferencja Koła Edukacji jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Efektywne strategie edukacyjne”.