Już po raz 9. Szkoła Edukacji PAFW i UW daje edukacyjnym pasjonatom możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka polskiego, historii i wos, biologii z przyrodą oraz matematyki. A wszystko to bezpłatnie, w dodatku ze stypendium i darmowym akademikiem dla osób spoza Warszawy.

Dzienne studia podyplomowe w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego koncentrują się nie tylko na skutecznej dydaktyce przedmiotowej, ale również na zagadnieniach psychologiczno-wychowawczych. Kładą też nacisk na rozwój własnych kompetencji i budowanie relacji. Przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu, praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami i w klasie zróżnicowanej, ocenianie kształtujące, praca w grupie, współpraca z innymi nauczycielami i z rodzicami, zapobieganie wypaleniu zawodowemu – to tylko niektóre elementy z bogatego programu studiów, stworzonego we współpracy z renomowanym Teachers College Columbia University w Nowym Jorku.

Dla kogo są studia w Szkole Edukacji?

Studia w Szkole Edukacji są skierowane do osób, które ukończyły studia magisterskie lub są na ich ostatnim roku, i chciałyby uczyć jednego z czterech przedmiotów:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • biologii z przyrodą
  • historii i WOS

Na studia mogą aplikować zarówno osoby, które już posiadają uprawnienia nauczycielskie, jak i te bez większego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nabór na bezpłatne dzienne studia podyplomowe w Szkole Edukacji PAFW i UW potrwa do września klub do wyczerpania miejsc. Szczegółowe wymogi rekrutacyjne znajdują się TUTAJ.

Studia inne niż wszystkie: stypendium i darmowy akademik

Propozycja Szkoły Edukacji wyróżnia się nie tylko programem, ale też trybem zajęć. Są one realizowane w systemie dziennym, od poniedziałku do piątku. Wszystko po to, aby słuchacze mogli brać udział nie tylko w zajęciach akademickich, ale też w codziennych praktykach, które pozwalają na bieżąco sprawdzać nowe kompetencje i narzędzia dydaktyczne.

Ze względu na to, że stacjonarne studia trudno połączyć z pracą, każdy student i studentka nie tylko otrzymuje bezpłatną naukę, ale też może liczyć na wysokie stypendium. W roku akademickim 2024/25 wyniesie ono od  2000 do 2500 zł miesięcznie. Dodatkowo osoby spoza Warszawy mogą się ubiegać o darmowy pokój w akademiku UW. Dzięki PAFW co roku stypendium otrzymuje ponad 90% wszystkich słuchaczy Szkoły Edukacji. Liczba miejsc jest jednak ograniczona – na przyszłych nauczycieli czeka zaledwie 60 indeksów.

1. tura rekrutacji potrwa do 13 maja. Kolejne będą ogłaszane w miarę wolnych miejsc.