21 grudnia 2023 r. w Ministerstwie Edukacji odbyło się spotkanie organizacji społecznych z Ministrą Edukacji Barbarą Nowacką i kierownictwem resortu. Nie zabrakło w nim przedstawicielki Szkoły Edukacji PAFW i UW.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o wyzwaniach stojących przed systemem edukacji, w tym związanych z reformą podstawy programowej, koniecznością weryfikacją  modelu kształcenia nauczycieli i stworzenia  systemu ich wsparcia. Przedstawiliśmy pomysły na to, w jaki sposób rozwiązywać najbardziej palące problemy oświaty i  jak zapobiegać  kolejnym możliwym kryzysom.

Zwróciliśmy uwagę na konieczność wzmocnienia statusu edukacji obywatelskiej i praw uczniowskich. Sugerowaliśmy podjęcie pilnych działań na rzecz wsparcia odporności psychicznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienia funkcji szkoły jako miejsca troski, wsparcia i budowania wspólnoty. Rozmawialiśmy o znaczeniu i roli kuratoriów oświaty w tworzeniu atmosfery pracy w szkole. Zasygnalizowaliśmy, że ważnym i pilnym zadaniem dla resortu  powinna być integracja uczniów i uczennic z Ukrainy. Zwróciliśmy także uwagę, że wszelkie zmiany w edukacji powinny poprzedzać rzetelne konsultacje.

Zadeklarowaliśmy  gotowość współpracy z Ministerstwem w działaniach na rzecz poprawy systemu edukacji  i wyraziliśmy  nadzieję , że resort nawiąże dialog ze stroną społeczną, a wszystkie istotne dla szkół, uczniów i nauczycieli  zmiany będą przeprowadzane w sposób partycypacyjny i przejrzysty.

W spotkaniu z min. Barbarą Nowacką wzięli udział:

● Alicja Pacewicz – SOS dla Edukacji

● Iga Kazimierczyk – Fundacja Przestrzeń dla Edukacji/Wolna szkoła

● Agata Łuczyńska – Fundacja Szkoła z Klasą

● Magdalena Radwan-Röhrenschef – Szkoła Edukacji PAFW i UW

● Ewa Kulik-Bielińska – Fundacja im. Stefana Batorego

● Karolina Prus-Wirzbicka – SOS dla Edukacji

● Łukasz Korzeniowski – Stowarzyszenie Umarłych Statutów

● Jędrzej Witkowski – Centrum Edukacji Obywatelskiej

● Piotr Sienkiewicz  – Fundacja Civis Polonus