Jaka ma być szkoła w epoce internetu?

Czy potrzebna jest szkoła w epoce globalizmów i Wikipedii? Co ma do zaoferowania uczniom, którzy w internecie znajdą niemal każdą informację? Szkoła dzisiaj staje przed takimi pytaniami. Coraz częściej słyszymy, że nie przystaje do współczesności, że zostaje w tyle. Coraz głośniej uczniowie zadają pytanie: Po co nam to? Do tego nie czują się w szkole szczęśliwi – nawet w tych krajach, w których edukacja stoi na najwyższym poziomie.

W Szkole Edukacji wierzymy, że dobra szkoła jest możliwa i nadal potrzebna. Między innymi dlatego, że bez mądrego wsparcia trudno byłoby mądrze obcować z treściami, które oferuje internet. Większość ludzi potrzebuje przewodnika po świecie informacji, a później – wiedzy. To oznacza, że i uczniom potrzebne jest takie wsparcie. Rolą szkoły jest im to wsparcie zapewnić. Gdzie indziej zresztą mały człowiek mógłby się dowiedzieć, jak się uczyć? Kto by go przygotował do systematycznej, samodzielnej pracy, do stawiania sobie celów? Skąd wziąłby silną wolę i dzielność? Wreszcie – gdzie, jeśli nie w szkole, wszyscy uczymy się, jak ważna jest wspólnota, jest żyć z innymi ludźmi.

Naszym zdaniem w dobrej szkole liczą się przede wszystkim następujące wartości:

  •  szacunek dla ucznia

Naszym marzeniem jest, aby szkoła, którą będą tworzyli nasi absolwenci, była szkołą bez lęku, gdzie podmiotowo traktuje się każdego człowieka. I nie ma w niej miejsca na agresję.

  • nauczyciel rozumie, że uczenie się to element rozwoju

Szkołę widzimy jako miejsce, które bierze pod uwagę możliwości i pasje każdego wychowanka. Człowiek w tym samym momencie rozwija się w wielu obszarach – nauczyciel musi to rozumieć i szanować.

  • nauczyciel jako dobry dydaktyk

Rozumienie swojej dziedziny to podstawa zawodu nauczycielskiego. Równie ważne jest jednak, aby nauczyciel wiedział, jak skutecznie tę wiedzę przekazać uczniom, i potrafił wyznaczyć im cele kształcenia.

  • szkoła jako przestrzeń do uczenia się

Uczniom należy oddać jak najwięcej wolności i przestrzeni w procesie uczenia się. Miarą jakości pracy nauczyciela w dzisiejszym świecie jest to, czy jego uczniowie są na pierwszym planie potrafi pozostać w tle swoich uczniów.

Te wartości podzielają nasi wykładowcy, dobrani spośród wybitnych nauczycieli i specjalistów szkół wyższych, mający dużym dorobek – praktyczny i metodyczny. Wspólnie tworzymy programy i metody pracy. Dla Szkoły Edukacji opracowaliśmy innowacyjny program zajęć, korzystając z doświadczeń Centrum Edukacji Obywatelskiej i programu „Szkoła Ucząca Się” oraz wiodących inicjatyw w zakresie kształcenia nauczycieli krajowych i europejskich. Naszym partnerem jest renomowane nowojorskie Nauczycielskie Kolegium Uniwersytetu Columbia (Teachers College Columbia University).

Przedmioty: społeczne konteksty szkoły, filozoficzne spory o edukację

Autorką tekstu jest prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor Szkoły Edukacji PAFW i UW.