Badanie PISA 2018 – komentarz ekspertów Szkoły Edukacji

Polscy 15-latkowie znakomicie wypadli w badaniu PISA 2018, sprawdzającym umiejętności z zakresu czytania i interpretacji, matematyki oraz nauk przyrodniczych. Wyniki badania na gorąco komentują eksperci, wykładowcy Szkoły Edukacji.

Gimnazjaliści znad Wisły zajęli drugie miejsce w Europie w matematyce, a trzecie w zakresie umiejętności czytania oraz nauk przyrodniczych. W Polsce badanie realizuje Instytut Badań Edukacyjnych

Dydaktycy Szkoły Edukacji podkreślają, że to przede wszystkim ogromny sukces polskich nauczycieli. „Pokazuje, że nasz system edukacyjny jest dobry i powinno się go tylko ulepszać, a nie całkowicie zmieniać. Tak radykalna reforma czegoś, co się świetnie sprawdza, jest ogromnym ryzykiem” – uważa dydaktyk matematyki Marcin Karpiński.

Badanie PISA 2018 – komentarz ekspertów dydaktyki matematyki

Średni wynik z matematyki to w naszym kraju 516 na 669 punktów. Zadania matematyczne istotnie lepiej od polskich uczniów rozwiązali w Europie tylko Estończycy. Wśród wszystkich badanych krajów lepiej wypadły tylko trzy kraje azjatyckie (Tajwan, Japonia i Korea Południowa) oraz Singapur i kilka wielkich miast chińskich.

„Osiągnięcie to jest tym cenniejsze, że w tym prestiżowym badaniu międzynarodowym mierzona jest umiejętność stosowania matematyki do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym. Nie bada się  teoretycznej wiedzy czy typowych algorytmicznych umiejętności matematyki szkolnej. Warte podkreślenia jest też to, że mamy wysoki odsetek uczniów o najwyższych umiejętnościach matematycznych. W Europie wyższy jest tylko w Holandii. Mamy też niski odsetek uczniów o najniższych osiągnięciach (mniej jest ich tylko w Estonii i Danii). Badaniem objęci byli uczniowie przedostatniego rocznika gimnazjalistów, a więc wyniki odnoszą się do systemu sprzed ostatniej reformy.” – wyjaśnia dydaktyk matematyki Marcin Karpiński.

PISA 2018 – komentarz ekspertów Szkoły Edukacji

Badanie PISA 2018 – komentarz ekspertów dydaktyki języka polskiego

Jeśli chodzi o umiejętność czytania i interpretacji tekstu Polacy zdobyli średnio 512 punktów na 698, co daje trzecie miejsce w Europie. Podobne wyniki uzyskali Szwedzi i Irlandczycy, a lepsze – jedynie Estonia i Finlandia.

Dr Kinga Białek, specjalistka w zakresie dydaktyki nauczania języka polskiego zwraca uwagę na dysproporcję między płciami. W Polsce widzimy wyraźną różnicę w skrajnych grupach, tych najlepszych i najgorszych. „Słabych uczennic jest zdecydowanie mniej niż chłopców, a dobrych wyraźnie więcej. W żadnej innej dziedzinie ta dysproporcja nie rzuca się aż tak w oczy. Dziewczyny generalnie lepiej wypadają w zadaniach związanych z  czytaniem. To zróżnicowanie między płciami utrzymuje się w przypadku czytania od lat, ale wciąż nie udało się temu zaradzić. Musimy wreszcie zawalczyć o chłopców, zaprosić ich do świata refleksji nad tekstem” – mówi Kinga Białek. Zwraca uwagę, że w starej podstawie programowej lista lektur była elastyczna. Poloniści mogli sięgać na przykład po lubianą przez chłopców fantastykę. Po likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu sztywnej listy lektur w podstawówkach może być to trudniejsze.

Skok w naukach przyrodniczych

Równie dobrze wypadli 15-latkowie w części przyrodniczej. Zdobyli średnio 511 na 708 punktów: podobne wyniki osiągnęli młodzi Słoweńcy, Brytyjczycy, a lepsze – jedynie Estończycy i Finowie.

„Warto porównać wyniki polskich uczniów z wynikami z roku 2015, w którym rozumowanie w naukach przyrodniczych było główną dziedziną. Widać wzrost wyniku o 10 punktów. Był to jeden z największych przyrostów osiągniętych w badaniu. Widzimy również spadek odsetka uczniów o najniższych umiejętnościach i wzrost odsetka uczniów na najwyższych poziomach umiejętności. Wobec takich rezultatów polskich gimnazjalistów bardzo ciekawe będą wyniki tych uczniów, którzy ukończą ośmioklasową szkołę podstawową po reformie.” – komentuje Marcin Chrzanowski, dydaktyk nauczania biologii.

Sukces polskich nauczycieli i gimnazjalistów

Dyrektorka programowa Szkoły Edukacji Magdalena Swat-Pawlicka podkreśla, że wyników PISA 2018 powinniśmy pogratulować nauczycielom i uczniom gimnazjów. „Pracowali w trudnej atmosferze krytyki i bezpodstawnych zarzutów, choć już poprzednie edycje badania wskazywały na wysoki poziom umiejętności gimnazjalistów. W tej edycji mamy rewelacyjne wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na to, co uczniowie sądzą na temat szkoły, jej klimatu, poczucia bezpieczeństwa, komfortu uczenia się. Wyniki pokazują, że to wciąż dla nas, dorosłych, wyzwanie.” – mówi Magdalena Swat-Pawlicka.

W czwartek 5 grudnia Szkoła Edukacji zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, badaczy i studentów na bezpłatne warsztaty PISA 2018. Eksperci Szkoły Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych omówią badanie i wspólnie z uczestnikami zastanowią się, co wpływa na rezultaty. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są TUTAJ.

 

Informacja dla mediów:

Powyższe cytaty ekspertów mogą być  publikowane wyłącznie wraz z imieniem i nazwiskiem eksperta i podpisem „Szkoła Edukacji PAFW i UW”. Prosimy o ich publikację w całości (a więc bez ingerowania w treść cytatu). Informację o wykorzystaniu cytatu prosimy wysłać na adres media@szkolaedukacji.pl