Kursy doskonalące dla nauczycieli

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą skorzystać z cyklu bezpłatnych warsztatów przygotowanych przez wykładowców Szkoły Edukacji. Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze na kurs dydaktyki matematyki.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmujemy już tylko na kurs dydaktyki matematyki.

Oferta kursów przeznaczona jest dla czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwinąć warsztat nauczycielski w jednym z dwóch obszarów: umiejętności przedmiotowych lub umiejętności wychowawczych.

W roku 2017/2018 przygotowano kursy: dydaktyki literatury i języka polskiego (przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego), dydaktyki matematyki (dedykowany nauczycielom matematyki), kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych (mogą w nim uczestniczyć nauczyciele dowolnego przedmiotu).

Programy kursów wykorzystują wiedzę naukową z zakresu nowoczesnych metod pracy z uczniami. Podczas kursów można będzie poznać sposoby reagowania na indywidualne potrzeby uczestników, w tym potrzeby wynikające z wprowadzanej reformy edukacji.

Szczegółowe opisy kursów i ich efekty

Terminy i godziny spotkań

Każdy kurs to 60 godzin ćwiczeń, wykładów i warsztatów prowadzonych podczas piętnastu spotkań. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie w siedzibie Szkoły Edukacji PAFW i UW od godz. 16.00 do 19.30 (pierwsze spotkanie wyjątkowo do 19.50).

  • Kurs dydaktyki literatury i języka polskiego odbywać się będzie w co drugi wtorek, pierwsze spotkanie 24 października.
  • Kurs dydaktyki matematyki odbywać się będzie w co drugą środę, pierwsze spotkanie 25 października.
  • Kurs kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych odbywać się będzie w co drugi czwartek, pierwsze spotkanie 26 października.

Zgłoszenia

Zapisy na kursy prowadzone są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej SE. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października lub do wyczerpania limitu miejsc (limit miejsc na każdym z kursów wynosi 15). Z kursów skorzystać mogą jedynie nauczyciele, którzy w bieżącym roku szkolnym są aktywni zawodowo.

Dodatkowych informacji na temat kursów udziela Małgorzata Siłka: m.silka@szkolaedukacji.pl; 506 245 942.