Nasi absolwenci już pracują

85% absolwentów Szkoły Edukacji po skończeniu studiów otrzymało pracę w zawodzie. Niektórzy z nich po raz pierwszy pracować będą jako nauczyciele, inni po roku studiów wracają z nowymi pomysłami i energią. W jednej ze szkół zatrudniono aż trzy absolwentki SE.

Agata Nowak, polonistka, będzie uczyła w Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori w klasie skupiającej dzieci od 4 do 6 klasy. System Montessori miała okazje poznać podczas szkoły zimowej organizowanej w SE. Do jej zadań będzie należało również prowadzenie szkolnej biblioteki.

– Czasami czuję się tym wszystkim bardzo przytłoczona, do nowego roku szkolnego przygotowuję się już od dwóch tygodni. Na szczęście pomaga mi w tym Szkoła Edukacji. Wiem, że zawsze mogę się zwrócić o pomoc zarówno do mojej dawnej tutorki – Iwony Kołodziejek – jak i Magdaleny Swat-Pawlickiej, która rozpoczyna z nami projekt warsztatów pisarskich w szkołach – mówi Agata Nowak.

SE pomaga swoim absolwentom w znalezieniu pracy w szkole. Każdy absolwent, który w trakcie dwóch lat od zakończenia studiów w SE podejmie pracę jako nauczyciel, może też skorzystać z rocznego wsparcia tutora.

Trzy absolwentki w jednej szkole

W Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi będą pracować trzy absolwentki Szkoły Edukacji. Marta Tkacz uczyć będzie matematyki, a Ewa Kordzińska i Joanna Pietraszek języka polskiego. Polonistki właśnie tam odbywały praktykę pedagogiczną podczas nauki w SE. Mają również kontakt z pozostałymi absolwentami. – Chcemy się wspierać, piszemy do siebie, wymieniamy się informacjami , kto w jakiej szkole jest, opisujemy pierwsze wrażenia z rad pedagogicznych i przygotowań, rozmawiamy o wyborze lektur. Ta nasza przygoda trwa – mówi Joanna Pietraszek.

Joanna jako animatorka prowadziła wiele zajęć z dziećmi i młodzieżą, ale „panią od polskiego” będzie po raz pierwszy. Otrzymała wychowawstwo czwartej klasy, będzie uczestniczyła w programie Wars i Sawa, który wspiera rozwój  wyjątkowo uzdolnionej młodzieży. Jest też odpowiedzialna za organizację obchodów Dnia Ziemi w szkole, spośród wszystkich nauczycieli, do tego zadania wybrano właśnie ją.

Kolejna zmiana

Kinga Rukść do SE przyszła, aby doskonalić swój warsztat. Nauczycielką jest od 14 lat. Wcześniej pracowała w szkole średniej, od nowego roku szkolnego pracować będzie w Szkole Podstawowej nr 356. – Gdyby nie Szkoła Edukacji, to nie wiem czy zdecydowałabym się na ten krok. Dzięki praktykom w SE mogłam poznać specyfikę pracy w szkole podstawowej. Młodzież licealna ma przecież zupełnie inne problemy. Wracam do pracy z nową siłą, chęciami i pomysłami na lekcje. Nie czuję stresu, to po prostu kolejna zmiana w moim życiu – mówi.

– Zgłosiłam się też do programu absolwenckiego SE. Jednym z jego elementów jest nagrywanie własnych lekcji, będę zachęcała do stosowania tej metody nauczycieli w mojej szkole, ponieważ to świetny sposób na autoewaluację – mówi Kinga Rukść.

Więcej informacji o wsparciu absolwentów: http://szkolaedukacji.pl/studia/strefa-absolwenta/

Absolwenci SE uczyć będą w XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa, Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, Szkole EUREKA, CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego, Międzynarodowym Centrum Edukacji Monstessori, Akademii Dziecka w Nowej Woli, Szkole Podstawowa nr 356, CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana.