Dzielenie się książką jak witaminy

W czytaniu najmłodszym dzieciom wcale nie chodzi o samo czytanie, ale o interakcję i o dzielenie się książką. Ma to niezwykły wpływ na rozwój mózgu malucha – mówił w Szkole Edukacji znakomity amerykański pediatra prof. Barry Zuckerman.

Wykład otwarty eksperta z USA cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – przybyła na niego ponad setka nauczycieli, badaczy, lekarzy i rodziców. Wszyscy szukali odpowiedzi na pytania: jak i dlaczego warto czytać dziecku już od pierwszych miesięcy życia?

Profesor Zuckerman podkreślił, że w przypadku niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym nie chodzi tak naprawdę o czytanie, ale o dzielenie się książką (book sharing). To wskazywanie, zadawanie pytań, szukanie podobieństw między bohaterami książeczki a dzieckiem, wchodzenie z nim w interakcje. Badania dowodzą, że kluczowy dla powstawania połączeń nerwowych w mózgu jest okres przed rozpoczęciem edukacji formalnej, a nawet przedszkolnej.  To właśnie wtedy następuje niezwykły wprost rozwój mózgu malucha i wykształcają się synapsy, z których będziemy potem korzystać przez całe życie. Od tego, jak wykorzystamy ten okres, będą zależeć między innymi późniejsze wyniki w nauce.

Grafika pokazująca rozwój synaps w mózgu tuż po urodzeniu, w wieku 6 lat i 14 lat. Źródło – prezentacja prof. B. Zuckermana

 Nic dziwnego, że prof. Zuckerman – jako pierwszy lekarz na świecie – zaczął rekomendować czytanie na równi z witaminami, jako element konieczny dla zdrowego rozwoju dziecka. Zainicjował ogólnokrajowy program, w którym pediatrzy rozdają rodzicom książki i uczą ich, jak należy je prezentować najmłodszym. Gość Szkoły Edukacji podkreślił, jak istotną rolę w promocji czytelnictwa mogą odegrać nauczyciele, budując silne społeczności propagujące nawyk czytania od najmłodszych lat.

Jak wspierać rozwój i czytelnictwo?

Po wykładzie w Szkole Edukacji odbył się panel z udziałem profesora oraz ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji i świata biznesu, którzy zastanawiali się nad tym, jak skutecznie współpracować, by wspierać polskie rodziny i zwiększać potencjał rozwojowy dzieci.

Barry Zuckerman to dziekan wydziału pediatrii w Boston University School of Medicine oraz jeden z założycieli fundacji Reach Out and Read, prowadzącej od 1989 r. narodowy program promocji wczesnego czytania dzieciom w USA. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych z dziedziny pediatrii, doradcą Narodowej Komisji do spraw dzieci w USA i konsultantem programów UNICEF w Turcji, Bangladeszu i Serbii. W 2007 roku został laureatem prestiżowego plebiscytu na najlepszego amerykańskiego lekarza.

 Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Powszechnego Czytania i Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie było częścią projektu „Książka na receptę. Recepta na sukces”, którego celem jest wprowadzenie rekomendacji czytania i rozmowy z dzieckiem od narodzin na stałe do profilaktyki zdrowia dzieci w Polsce.