Ruszyła rekrutacja 2020/2021
aplikuj na jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia podyplomowe
FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI
Wspieranie rozwoju edukacji oraz działania na rzecz poprawy jakości edukacji.
FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI
Budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, wspieranie liderów oświaty.
FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI

Fundacja Dobrej Edukacji (FDE) rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, a jej założycielem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).

Statutowymi celami Fundacji Dobrej Edukacji są:

  • wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji;
  • działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy;
  • budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, wspieranie liderów oświaty;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Obecnie Fundacja koncentruje swoje działania na tworzeniu w Polsce innowacyjnej instytucji kształcenia nauczycieli w oparciu o najlepsze światowe wzorce.

Działania Fundacji mają charakter niekomercyjny i nastawione są na poprawę jakości edukacji w Polsce, która według międzynarodowych badań w największym stopniu zależy od jakości pracy nauczycieli.

W projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli Fundacja Dobrej Edukacji współpracuje z nowojorskim Kolegium Nauczycielskim Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College) oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizującym wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od 2000 roku ogólnopolski Program „Szkoła Ucząca Się”.

AKTUALNOŚCI