FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI
Wspieranie rozwoju edukacji oraz działania na rzecz poprawy jakości edukacji.
FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI
Budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, wspieranie liderów oświaty.
FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI

Fundacja Dobrej Edukacji (FDE) rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, a jej założycielem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).

Statutowymi celami Fundacji Dobrej Edukacji są:

  • wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji;
  • działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy;
  • budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, wspieranie liderów oświaty;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Obecnie Fundacja koncentruje swoje działania na prowadzeniu Szkoły Edukacji  PAFW i UW – innowacyjnej instytucji kształcenia nauczycieli w oparciu o najlepsze światowe wzorce.

Działania Fundacji mają charakter niekomercyjny i nastawione są na poprawę jakości edukacji w Polsce, która według międzynarodowych badań w największym stopniu zależy od jakości pracy nauczycieli.

W projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli Fundacja Dobrej Edukacji współpracuje z nowojorskim Kolegium Nauczycielskim Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College) oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizującym wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od 2000 roku ogólnopolski Program „Szkoła Ucząca Się”.

AKTUALNOŚCI