Wykład prof. Ryszarda Koziołka

prof_Koziolek3Czy w dzisiejszych czasach literatura ma jeszcze moc, by dokonywać zmiany społecznej? Czy humanistyka jest odpowiedzią na pogłębiającą się polaryzację? Jak wykorzystać w szkole doświadczenia czytelnicze?
Na te i inne pytania odpowiadał w swoim wykładzie prof. Ryszard Koziołek, literaturoznawca i prorektor UJ, który odwiedził wczoraj Szkołę Edukacji.

Wystąpienie zatytułowane „Humanistyka w dobie nowych wojen plemiennych” dotyczyło m.in. trudności i wyzwań, przed jakimi stoją poloniści w dobie przemian społecznych. Profesor postulował, by wykorzystać doświadczenie literaturoznawców, rozumiejących znaczenie wielości perspektyw i podejść interpretacyjnych, do uczenia dialogu społecznego. Pokazał, jak lektury znane (i obeznane) mogą otwierać oczy i uczyć poszukiwania trzeciego stanowiska, przekonywał, że to na polonistach i polonistkach spoczywa odpowiedzialność za czytanie w imię porozumienia.

Czy nie jest to misja straceńcza? Sądzimy, że nie, choć poszukiwania efektywnej formuły czytania klasyki w szkole muszą wciąż trwać, by odpowiadać na coraz to inne potrzeby młodych czytelników i czytelniczek.