Dialog nansenowski w szkole

Szkolenie kadry Szkoły Edukacji w zakresie budowania kultury dialogu w metodologii Nansen Fredssenter (Nansen Center for Peace and Dialogue) z Lillehammer/Oslo w Norwegii.

Projekt ma na celu rozwój programu przedmiotów wychowawczych w Szkole Edukacji PAFW i UW. Wypracowane w projekcie treści powinny zostać uwzględnione w sylabusach. Celem jest także wsparcie pracy wychowawczej i budowanie korzystnego klimatu uczenia się w szkołach praktyk.

Budowanie kultury dialogu

Dialog to sposób komunikacji, który koncentruje się na zrozumieniu innych, a nie na próbie przekonania do swoich racji. Jest to pokorny proces, w którym podchodzimy do drugiego jako istoty ludzkiej z jej potrzebami i uczuciami. W dialogu status, pozycja i pochodzenie nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Próba zrozumienia innych to uznanie drugiego jako osoby. Nie oznacza to jednak akceptacji jego poglądów i wartości, ale respektowanie prawa do ich wyrażania.
Zrozumienie drugiego pozwala na budowanie trwałych relacji, które tworzą społeczeństwa. Jest to niewątpliwie wyzwanie szczególnie wtedy, gdy poziom konfliktu w społeczeństwie jest wysoki, a podziały są głęboko zakorzenione. W podzielonych społecznościach wielkim wyzwaniem jest znalezienie przestrzeni potrzebnej wszystkim stronom, aby się spotkać i poczuć bezpiecznie. Bez stworzenia wspierającej i bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, odczuciami i myślami, dialog nie jest jednak możliwy.

Dialog bez uprzedzeń

Postawa dialogu opiera się na chęci zrozumienia drugiego człowieka i przeświadczeniu, że sądy wydawane na podstawie uprzedzeń mają ograniczoną ważność. Niestety jest wiele takich przypadków, kiedy ludzie odmawiają spotkania się z drugą osobą, kierując się obiegowymi opiniami na jej temat. Jak jednak możemy osądzać kogoś, kogo nigdy nie spotkaliśmy?
Dialog pozwala zabrać głos tym, którzy rzadko mają okazję się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Tworzy przestrzeń, w której każdy może zostać usłyszany. Jest prostym i zarazem potężnym narzędziem do budowania społeczności opartej na szacunku i życzliwości.

O trenerce

Szkolenie prowadzi Christiane Seehausen, Senior advisor z Nansen Center for Peace and Dialogue. Z wykształcenia jest pielęgniarką. Ukończyła także studia budowania porozumienia międzykulturowego oraz studia podyplomowe z zakresu przywództwa w organizacjach, pedagogiki, coachingu i rozwoju. Christiane stworzyła program i prowadziła szkolenia z budowania dialogu w Europie, Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. W Norwegii jest zaangażowana w proces rozwiązywania konfliktów z użyciem narzędzi budowania dialogu w wielu różnych kontekstach. Przez kilka lat pracowała w Nikaragui, a potem jako dyrektor samorządowego ośrodka integracji uchodźców w Norwegii. Była członkiem rządowego zespołu przygotowującego program integracji uchodźców, a potem w Lillehammer odpowiadała za jego wdrożenie. We współpracy z Eastern Norway Research Institute i Inland Norway University for Applied Sciences przygotowała program kształcenia kompetencji kulturowych, a potem pracowała jako trenerka w tym obszarze.

Więcej informacji o Funduszach EOG:

eeagrants.org
education.org.pl

 


Projekt “Dialog nansenowski w szkole” korzysta z dofinansowania o wartości 12 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest rozwój programu przedmiotów wychowawczych w Szkole Edukacji PAFW i UW.