Projekt w 100 % finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Całkowita wartość Projektu wynosi 9 998 937,00 PLN

O Szkole dla Innowatora

Szkoła Edukacji jeszcze mocniej włącza się we wspieranie rozwoju polskiej edukacji. Wspólnie z innymi organizacjami rozpoczynamy udział w pilotażowym projekcie „Szkoła dla Innowatora”. 

Zostaliśmy częścią konsorcjum, które wygrało konkurs Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na prowadzenie „Szkoły dla Innowatora”. Liderem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a organizacjami wspierającymi, oprócz Szkoły Edukacji PAFW i UW, zostały Stowarzyszenie WIS z Radowa, Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii.

Rozpisany na kilka lat program będzie wspierać szkoły i nauczycieli w zmianie, a uczniów w rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych, m.in. krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, improwizacji, zarządzania sobą i umiejętności liderskich. 

Szkoła Edukacji będzie odpowiadać za narzędzia diagnostyczno-rozwojowe do monitorowania kompetencji uczniów, a także umiejętności nauczycielskich niezbędnych do wspierania dzieci i młodzieży. Do naszych zadań będzie również należała wewnętrzna ewaluacja programu.

Najbliższe lata będą dla nas okresem intensywnej pracy, dzielenia się doświadczeniami i wypracowywania rozwiązań, które mogą realnie wpłynąć na kształt edukacji w Polsce. Jesteśmy pełni energii i entuzjazmu!

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ.