Rozpoczęła się rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja na roczne studia dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki na kolejny rok akademicki została otwarta. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca. W roku 2017/2018 studia będą bezpłatne.

Szkoła Edukacji PAFW i UW kształci przyszłych nauczycieli języka polskiego i matematyki. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów filologii polskiej lub matematyki z tytułem magistra. Ze studiów w SE mogą również skorzystać nauczyciele języka polskiego i matematyki, którzy w zawodzie nie przepracowali więcej niż 10 lat.

W miarę wolnych miejsc będą przyjmowani także: jako pierwsi studenci ostatniego roku studiów magisterskich, następnie absolwenci studiów I stopnia oraz absolwenci kierunków pokrewnych.

Studia dzienne

Studia w SE nie są typowymi studiami podyplomowymi. Zajęcia odbywają się przez dziesięć miesięcy i prowadzone są w trybie dziennym. Od poniedziałku do czwartku studenci odbywają praktyki w szkołach, a popołudniami i w piątki mają zajęcia akademickie prowadzone przez kadrę SE. Po roku nauki mogą zdobyć uprawnienia nauczycielskie (osoby z tytułem magistra – do pracy we wszystkich typach szkół; osoby z tytułem licencjata – do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych).

W roku 2017/2018 studia będą bezpłatne. Kandydaci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium oraz miejsca w akademiku Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwa etapy

Rekrutacja do SE jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego chcę zostać nauczycielem. W drugim etapie, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat będzie miał okazję zaprezentować swoją wiedzę merytoryczną. Rozmowa ma za zadanie również sprawdzić predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ważne daty

  • 31 marca – zakończenie przyjmowania zgłoszeń (formularz),
  • 18-25 kwietnia – terminy rozmów kwalifikacyjnych,
  • 28 kwietnia – ogłoszenie wyników (w przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona dodatkowa tura rekrutacji).

Zajęcia w SE rozpoczną się 20 sierpnia 2017 roku.