Kształcenie nauczycieli. Ściągnij bezpłatny e-book Szkoły Edukacji

Kształcenie nauczycieli monografia

Jak powinno wyglądać profesjonalne kształcenie nauczycieli? Na czym polega formowanie refleksyjnego podejścia u pedagoga? Czy każdego można nauczyć matematyki i pisania dobrych tekstów? Odpowiedzi na te i wiele innych edukacyjnych pytań znajdziecie w opublikowanej właśnie monografii Szkoły Edukacji. 

Książka “Kształcenie nauczycieli – wyzwanie i zaangażowanie” pod redakcją dyrektorki SE prof. Jolanty Sujeckiej-Zając i prof. Witolda Bobińskiego to publikacja wyjątkowa na polskim rynku. Dlaczego?

Po pierwsze, mówi o bardzo konkretnych wyzwaniach dydaktycznych i wychowawczych stojących przed nauczycielami przedmiotów, np. języka polskiego i matematyki. Porusza tematy takie jak problemy komunikacyjne, pożytki z modelowania, planowanie lekcji czy wykorzystywanie uczniowskich błędów. 

Publikacja zwraca uwagę na te kwestie, które w kształceniu tak zwanych przedmiotowców z reguły albo się pomija, albo marginalizuje. A są one przecież kluczowe w przygotowaniu dobrego, świadomego nauczyciela – prof. Witold Bobiński, wykładowca Szkoły Edukacji. 

Po drugie, monografia została wydana na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Oznacza to, że jest dostępna całkowicie bezpłatnie dla wszystkich osób  zainteresowanych nowoczesnym podejściem do nauczania i edukacji. Można go ściągnąć TUTAJ

 

Nowoczesne spojrzenie na kształcenie nauczycieli

Autorami tekstów są wykładowcy na co dzień prowadzący w Szkole Edukacji zajęcia psychologiczno-komunikacyjno-społeczne oraz dydaktyki przedmiotowe w ramach ścieżki matematycznej i polonistycznej. Ich spojrzenie to efekt nie tylko wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą, ale też współpracy z ekspertami z najlepszych ośrodków kształcenia nauczycieli na świecie, m.in. Teachers College Columbia University, który współtworzył program SE. 

Recenzję przygotował prof. Krzysztof Biedrzycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak podkreślił, monografia prezentuje spójną, opartą na współczesnej wiedzy i sprawdzoną w działaniu koncepcję kształcenia nauczycieli, realizowaną przez Szkołę Edukacji PAFW i UW. 

Książka stanowi pasjonujący projekt dydaktyczny. Edukacja jest w niej traktowana jako proces wydobywania z ucznia jego potencjału intelektualnego, ale też kształtowania jego osobowości. […] Żeby uczyć w sposób twórczy i odważny, nauczyciele najpierw powinni zostać tak wykształceni, żeby stali się profesjonalistami, którzy będą potrafili zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi społeczeństwo.- prof. dr hab. Krzysztof Biedrzycki, Uniwersytet Jagielloński

Teksty monografii opracowali: Magdalena Radwan-Röhrenschef (Fundacja Dobrej Edukacji), prof. Jolanta Sujecka-Zając, dr Grażyna Czetwertyńska, prof. Witold Bobiński, Magdalena Swat-Pawlicka, dr Magdalena Śniegulska, prof. Ewa Haman, dr Kinga Białek, Agata Patalas, Kamil Szczepanek, dr Iwona Kołodziejek, Marcin Karpiński i Beata Kotarba.  

Publikacja „Kształcenie nauczycieli – wyzwanie i zaangażowanie” jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Publikacja powstała w ramach Programu Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Realizuje go Fundacja Dobrej Edukacji przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.