Amerykański ekspert ds. edukacji William Stroud w Szkole Edukacji

Jak wspierać młodych nauczycieli w pierwszych latach pracy? W jaki sposób przywództwo w szkole wpływa na poprawę procesu uczenia się? Między innymi o tym rozmawiał ekspert ds. edukacji William Stroud na spotkaniach z dyrektorami placówek, w których odbywają się nasze praktyki studenckie oraz z absolwentami SE, którzy rozpoczęli pracę jako nauczyciele.

William Stroud to założyciel dwóch nowojorskich szkół: Urban Peace Academy w East Harlem i Baccalaureate School for Global Education, Queens. Obie wspięły się na najwyższe pozycje w rankingach ponadpodstawowych placówek publicznych. Był dyrektorem wykonawczym ds. Jakości Szkół w nowojorskim departamencie edukacji oraz zastępcą dyrektora w Konsorcjum ds. Badań nad Polityką w Edukacji w Teachers College Columbia University.

 

Młodzi nauczyciele: wyzwania i praktyczne narzędzia

1 października amerykański ekspert spotkał się z absolwentami Szkoły Edukacji, z którymi rozmawiał m.in. o wyzwaniach stojących przed świeżo upieczonymi nauczycielami. Sami uczestnicy wskazali m.in. na takie trudności jak skupienie i utrzymanie uwagi uczniów, duże zróżnicowanie poziomu wiedzy i umiejętności w klasie oraz współpraca z rodzicami i organizacja pracy wychowawcy. Jak podkreślali, dzięki studiom w Szkole Edukacji znacznie lepiej radzą sobie z nauczycielskimi problemami.

Wyniosłam ze Szkoły Edukacji umiejętność rozmowy o problemach, komunikowania na głos moich potrzeb i tego, co mi się nie podoba.” – Julia Drozd, matematyczka z Milanowskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej

William Stroud  zwrócił uwagę, że wejście w nową szkołę i wdrażanie nowych metod pracy jest czasochłonnym procesem, w którym powoli buduje się relację z uczniami. Podkreślał rolę pewnych stałych zachowań, które z czasem uporządkują klasowy chaos i pozwolą pracować metodami aktywizującymi.

“Lepiej nie dążyć bezpośrednio do utrzymania dyscypliny, ale tak planować aktywności, aby dyscyplina była efektem ubocznym – np. wręczając uczniom zadanie od razu po wejściu do klasy.” – William Stroud

Absolwenci poznali kilka ciekawych rozwiązań np. metodę 1,2,3,4, która pozwala w krótkim czasie zorientować się w poziomie zrozumienia materiału przez uczniów. Nauczyciel prosi uczniów, by sami określili swoją wiedzę, od jedynek czyli osób, które niewiele zrozumiały, po czwórki, które nie tylko zrozumiały, ale też potrafią to wyjaśnić komuś innemu. Wśród innych pomysłów znalazła się także propozycja urealnienia stosowania informacji zwrotnej czy różne możliwości podsumowywania działu. Stroud zwrócił uwagę, że w ramach przekazywania odpowiedzialności za uczenie warto dawać uczniom wybór, np. możliwość wyboru pytań podczas sprawdzianu.

 

Dyrektorzy: zaufanie i doświadczenie mentorskie

Dzień później odbył się warsztat dla dyrektorów szkół, w których realizowane są praktyki dla studentów SE oraz które zatrudniają naszych absolwentów. Spotkanie skupiało się na kluczowych obszarach przywództwa szkolnego, które mają największy wpływ na jakość pracy szkoły i osiągnięcia uczniów.

Pytani o największe przeszkody w skutecznym przywództwie, uczestnicy warsztatu zwracali uwagę  między innymi na kwestię braku zaufania, jakim obarczony jest cały edukacyjny łańcuch. „Ministerstwo nie ufa dyrektorom, dyrektorzy nie ufają nauczycielom, nauczyciele nie ufają uczniom. Cały system nadzoru oparty jest na kontroli” – zaznaczyła Dorota Postek z CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.

Prowadzący pytał  uczestników także m.in. o ich doświadczenia związane z pracą pedagogiczną  i kierowaniem placówkami. Maciej Wojdyna z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie podkreślił, że najważniejszym etapem w jego samorozwoju nauczycielskim były szkolenia dla Mentorów Szkoły Edukacji.

„Trzy kierunki studiów i cały akademicki dryl nie dały mi tego, co przygotowanie do roli Mentora-polonisty w Szkole Edukacji” – dyrektor Maciej Wojdyna

Podobną opinię miała Iwona Turowska z SP 314 im. Przyjaciół Ziemi: „Budujemy szkołę, w której panuje przyjemna atmosfera sprzyjająca nauce, w której uczniowie uczą się, jak się uczyć. Bardzo pomaga nam w tym Szkoła Edukacji, nasi Mentorzy są liderami zmian” – podkreślała dyr. Turowska.