Na czym polega nasza innowacyjność?

logo_szkola_edukacjiW Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego uważamy, że w każdym modelu edukacji kluczowy jest nauczyciel.

Nauczyciel musi być dobrze wykształcony, przygotowany do zawodu, świadomy wzywań, jakie przed nim stoją i otwarty na ciągłe doskonalenie się. Dlatego proponujemy innowacyjne studia podyplomowe, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski i matematyka. Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich, którzy w czasie studiów nie zdobyli przygotowania pedagogicznego lub dla tych, którzy co prawda je zdobyli, ale czują się nieprzygotowani do pracy w szkole.

Na czym polega nasza innowacyjność?

Studia są roczne, podyplomowe, ale stacjonarne (dzienne).

Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które poświadczy posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu rozporządzenia MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program został opracowany we współpracy z polskimi specjalistami oraz ekspertami z Teachers College Uniwersytetu Columbia.

Studia ściśle łączą teorię z praktyką. Studenci spędzą czas zarówno na zajęciach akademickich, jak i na praktyce w szkole. Praktyki są kluczową i integralną częścią programu kształcenia, a doświadczenia z nich są na bieżąco omawiane. To my odpowiadamy przy tym za jakość praktyk, współpracując z siecią starannie wyselekcjonowanych szkół praktyk. Studenci znajdują się pod merytoryczną opieką tutorów, a także mentorów ze strony szkoły.

Pracujemy w małych grupach, z dużym naciskiem na dyskusję i systematyczne poddawanie refleksji własnych postępów w nauce. Nikt nie jest pozostawiony sam sobie.

Mamy wysokie wymagania wobec kadry: nasi wykładowcy są dyspozycyjni dla studentów, są praktykami w nauczaniu, zostali także przeszkoleni przez wiodących amerykańskich i europejskich specjalistów w zakresie kształcenia nauczycieli. Nasi wykładowcy to ludzie aktywnie zajmujący się edukacją, patrzący na nią z różnych perspektyw: nauczyciele-praktycy, badacze, pasjonaci.

Szkoła Edukacji oferuje profesjonalny kurs przygotowania pedagogicznego, naukę dydaktyki, psychologii, rozwijając zdolności menedżerskie i twórcze, które pomogą absolwentom polonistyki i matematyki zdobyć uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole. Jednocześnie jednak, poprzez niezwykle praktyczny charakter studiów, opiekę mentorów i tutorów – praktykujących nauczycieli – przygotują swoich absolwentów do codziennej pracy. A wszystko to w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia edukacyjne, których skuteczność potwierdzają badania naukowe.